Zápis z jednání Rady SAS 8.6.2023

Kompletní test zápisu: /files/files_editor_uploads/rada_sas_08062023.pdf