Zápis z jednání Rady SAS 13.6.2024

Kompletní text zápisu: /files/files_editor_uploads/rada_sas_13062024.pdf