Zápis z jednání Rady SAS 13.10.2011

Rada SAS

13.10.2011 od  17.10 do 19.30 hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.       informaci, že zatím není jasné, jak plánuje MZ rozhodnout o úhradách naší práce v roce 2012.  MZ zatím nedalo k dispozici ani nástin svého záměru.

 

2.      informaci po jednání se zástupci Mandátového výboru DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad o plných mocích na informačním centru VZP 11.10.2011, při němž vyplynulo, že s problémy s přiznáním plných mocí od některých ZZ mají celkem tři příčiny:

a)     část platných plných mocí byla chybně zaevidována Mandátovým výborem,

b)     u některých ZZ jsou nesrovnalosti v nahlášení   nositelů výkonů,

c)       změny IČZ některých ZZ od doby poskytnutí plné moci.

Na jednání 11.10.2011 byl domluven postup, jak opravit všechny chyby i výše jmenované nesrovnalosti.

 

3.      informaci o tom, že první jednání se zástupci SPL, SPLDD a SSG na téma kompetencí oborů má proběhnout 25.10.2011. SAS na něm budou reprezentovat, jak bylo rozhodnuto dříve, Dr. Jojko a Dr. Duřpektová.

 

4.      informaci o tom, že jednání Koalice soukromých lékařů se zástupci Svazu zdravotních pojišťoven o sazebníku léčivých prostředků a materiálů bude 19.10.2011.

 

5.      informaci Dr. Plhoně o dnešním jednání pracovní skupiny k seznamu výkonů.

 

6.      informaci o přípravách na další setkání E.A.N.A.

 

 

Rada SAS:

 

1)     registrovala, že Senát Parlamentu ČR odmítl návrh zákona o zdravotních službách jako celek. Lze tedy očekávat, že bude přehlasován Poslaneckou sněmovnou a že tedy k 1.1.2012 bude tento zákon platit v současném znění, které zahrnuje povinnost plošné přeregistrace zdravotnických zařízení a nepřiměřené pokuty za i banální provinění. Rada SAS se  bude snažit přesvědčit zákonodárce o tom, že toto je chyba a že je třeba urychlená změna příslušných paragrafů. Zároveň jsme zahájili práci na doporučeních zdravotnickým zařízením, jak mají v nové legislativní situaci postupovat. První vyšla v posledním vydání našeho Bulletinu, další budou průběžně umísťována na našem webu.

 

2)      nesouhlasí s tím, aby v návrhu vyhlášky o minimálním technickém vybavení byla pod hrozbou zrušení registrace vyžadována na zdravotnických zařízeních přítomnost na internet napojeného PC v ordinacích.

 

3)     projednala přípravu na sjezd, schvaluje program, který bude obsahovat dva hlavní bloky: první bude blok vnitřní, druhý bude panelovou diskusí s pozvanými hosty, jimiž jsou zástupci Parlamentu ČR, MZ a ZP. Pozvání na letošní sjezd přijal i předseda Slovenskej lekárskej únie špecialisov a čestný člen SAS MUDr. AndrejJanco.

 

4)      po projednání současné situace kolem společnosti IZIPu důrazně odmítá myšlenku, že by snad  tento systém měl být pro všechna ZZ povinný.

 

Příští jednání Rady SAS:  10.11., 8.12.2011.

 

Zapsal Dr. Jojko