Zápis z jednání Rady SAS 12.12.2019

Zápis s předžalobní výzvou: /files/files_editor_uploads/rada_sas_12122019.pdf