Zápis z jednání Rady SAS 12.1.2012

Rada SAS

12.1.2012 od  17.10 do 19.55 hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.      informaci o jednáních o úhradových dodatcích s jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Při všech je třeba vycházet z úhradové vyhlášky MZ, přesto se snažíme hlavně o to, aby ambulantní specialisté nebyli ti, kdo v rámci regulací zaplatí letošní navýšení DPH a aby chráněni byli ti lékaři, jejichž preskripce stoupne jen na základě jejího přesunu od jiných zdravotnických zařízení. Vyjednáváme také o promítnutí certifikace ASAC do úhrad. Jednání s žádnou ZP není zatím ukončeno.

 

2.     informaci o posledním jednání Koalice soukromých lékařů. Bylo přijato prohlášení kritizující to, že MZ v úhradách na rok 2012 preferovalo lůžkovou péči před ambulantní. Plné znění tohoto textu je na našem webu.

 

3.     informaci o tom, že MUDr. Dernerové se na základě i naší žádosti podařilo přesvědčit dostatečný počet senátorů Parlamentu ČR a že tedy stížnost k Ústavnímu soudu týkající se některých ustanovení zákona o zdravotních službách (registry, přeregistrace, pokuty) byla již podána a Ústavním soudem zaregistrována. Zatím není jasné, kdy bude projednávána.

 

4.     informaci o vývoji komunikace s hejtmany na téma „přeregistrace“. Dr. Jojko zaslal všem 12.12.2011 dopis, ve kterém je žádá, aby písemně a pro svůj kraj závazně vyspecifikovali, jakým způsobem u nich bude toto probíhat. K dnešnímu dni máme odpovědi z pěti krajů. Rada SAS nadále zdůrazňuje, že v rámci nabytí účinnosti zákona o zdravotních službách, což je 1.4.2012, bude  plná erudice lékařů uznávána jen na základě  potvrzení MZ o specializační způsobilosti. Pokud tento dokument některý lékař nemá, měl by si o něj urychleně požádat (přesná pravidla i poučení jsou na našem webu v článku pod datem 19.9.2011).

 

5.     informaci o tom, že z MZ k 1.1.2012 odešla ing. Jenšovská, která dosud koordinovala práce na tzv. kultivaci seznamu výkonů. K dnešnímu dni není znám její nástupce. Příslušná pracovní skupina, která i na této věci na MZ pracuje, má další jednání 26.1.2012. Až v tomto termínu budou tedy  jasné další plány MZ.

 

6.     informaci o připravovaném bratislavském jednání  E.A.N.A v květu 2012.

 

7.     informaci o průběhu certifikačních jednání ASAC. Revizoři k dnešnímu dni stále ještě kontrolují ta zdravotnická zařízení, která spadají do pilotního projektu. S potěšením můžeme konstatovat, že  většina ambulantních specialistů, kteří se do certifikace přihlásili, jejím podmínkám i vyhověla.

 

8.     informaci o průběhu prací na adaptaci  ASAC na podmínky zákona o zdravotních službách včetně založení ASAC o.p.s.

 

Rada SAS:

 

1)     vyjadřuje znepokojení nad tím, že se VZP až o 11 dnů  opozdila s úhradou naší práce za listopad 2011 a to bez toho, že by  jakkoli kdekoli toto oznámila, nebo že by se event. omluvila, přičemž v některých regionech šlo až o 71% zdravotnických zařízení. Generální ředitel VZP ani nijak nereagoval na dopis s žádostí o vysvětlení, který mu byl Dr. Jojkem poslán hned po Novém roce.

 

2)     ukládá účastníkům jednání na centrálním vedení VZP 13.1.2012 protestovat proti zpoždění plateb a napříště žádat důsledně včasnou úhradu naší práce.

 

3)     ukládá Dr. Jojkovi na našem webu zveřejnit jeho dopis hejtmanům z 12.12.2011 a i všechny došlé odpovědi v plném znění. Jako přílohu k této informaci mu ukládá dát  dohodu k tomuto problému mezi doc. Hegerem a MUDr. Kubkem včetně právního  stanoviska JUDr. Zemana k této dohodě.

 

4)     ukládá Dr. Jojkovi žádat na MZ jednání týkající se velikosti sítě AZZ.

 

 

Příští jednání Rady SAS:  16.2., 15.3., 12.4., 17.5. 2012.

 

Zapsal Dr. Jojko