Zápis z jednání Rady SAS 10.12.2020

Kompletní text zápisu: /files/files_editor_uploads/rada_sas_10122020.pdf