Zápis z jednání Rady SAS 10.1.2019

Kompletní text zápisu: /files/files_editor_uploads/rada_sas_10012019.pdf