Zápis z jednání Rady SAS 7.1.2021

Text zápisu: /files/files_editor_uploads/rada_sas_07012021.pdf

 

Stanovisko KSL k návrhu na změnu interního auditu: 

/files/files_editor_uploads/2021_01_11_dopis_ksl_interni_audit.pdf