Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2023 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 25.2.2023)

Základní rysy úhradové vyhlášky MZ pro rok 2023 v části věnované AS:

/files/files_editor_uploads/zakladni_rysy_prilohy_c3_uhradove_vyhlasky_mz_rok_2023.pdf

 

Úhradovou  vyhlášku MZ na rok 2023 najdete pod datem 31.10.2022 na odkazu:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

 

Vzorové dodatky jednotlivých ZP pro rok 2023:

 

A) VZP

Úhradový dodatek AS pro jednu odbornost:

/files/files_editor_uploads/navrh_dodatku_puro_novi_2023.pdf

Úhradový dodatek AS pro jednu odbornost změnový - aktualizovaný pro poskytovatele, kteří podepsali původně nabízený dodatek:

/files/files_editor_uploads/navrh_dodatku_puro_aktualizovany_2023.pdf

 

Úhradový dodatek AS  pro více odborností:

/files/files_editor_uploads/navrh_dodatku_puro_vice_odb_novi_2023.pdf

Úhradový dodatek AS  pro více odborností změnový - aktualizovaný pro poskytovatele, kteří podepsali původně nabízený dodatek::

/files/files_editor_uploads/navrh_dodatku_puro_vice_odb_aktualizovany_2023.pdf

 

Metodika:

/files/files_editor_uploads/vzp_navrh_metodiky_2023.pdf

Dodatek VZP PLUS pro ambulance:

/files/files_editor_uploads/vzp_mp_vzp_plus_pro_amb_2023_vzor.pdf

Metodika pro transplantaci ledvin:

/files/files_editor_uploads/vzp_navrh_metodiky_transplantace_ledvin_2023.pdf

 

B) VoZP

Stejně jako v minulých letech VoZP nebude vypracovávat dodatek. Úhrady plánuje provádět striktně a jen dle úhradové vyhlášky.

 

C) ČPZP

/files/files_editor_uploads/cu_2a_23012304.pdf

 

D) OZP

Dodatek A-LIM

/files/files_editor_uploads/a_lim_2023.pdf

Dodatek A-VÚ

/files/files_editor_uploads/a_vu_2023.pdf

 

E) ZP Škoda

Dodatek MOP

/files/files_editor_uploads/zps_dodatek_209_mop.pdf

Dodatek VOP

/files/files_editor_uploads/zps_dodatek_209_vop.pdf

 

F) ZPMV

Dodatek PAU

/files/files_editor_uploads/as_pau_zpmv_rok2023_v2_0.pdf

Dodatek VYK

/files/files_editor_uploads/as_vyk_zpmv_rok2023_v2_0.pdf

 

G) RBP

/files/files_editor_uploads/rbp_dodatek_as_2023.pdf