Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2023 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 30.11.2022)

Základní rysy úhradové vyhlášky MZ pro rok 2023 v části věnované AS:

/files/files_editor_uploads/zakladni_rysy_prilohy_c3_uhradove_vyhlasky_mz_rok_2023.pdf

 

Úhradovou  vyhlášku MZ na rok 2023 najdete pod datem 31.10.2022 na odkazu:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

 

Vzorové dodatky jednotlivých ZP pro rok 2023:

 

A) VZP

Vzorový dodatek zatím není k dispozici.

 

B) VoZP

Stejně jako v minulých letech VoZP nebude vypracovávat dodatek. Úhrady plánuje provádět striktně a jen dle úhradové vyhlášky.

 

C) ČPZP

Vzorový dodatek zatím není k dispozici.

 

D) OZP

Vzorový dodatek zatím není k dispozici.

 

E) ZP Škoda

Dodatek MOP

/files/files_editor_uploads/zps_dodatek_209_mop.pdf

Dodatek VOP

/files/files_editor_uploads/zps_dodatek_209_vop.pdf

 

F) ZPMV

Vzorový dodatek zatím není k dispozici.

 

G) RBP

Vzorový dodatek zatím není k dispozici.