Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2018 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 15.3.2018)

Základní pravidla úhradové vyhlášky pro rok 2018 naleznete zde:

/files/files_editor_uploads/zakladni_rysy_prilohy_pro_as_na_rok_2018.pdf

 

Vzorové texty dodatků jednotlivých ZP:

 

1) VZP

a) VZP nám dala k dispozici nejdříve tzv. základní dodatek, jeho znění je:

/files/files_editor_uploads/vzp_zakladni_dodatek_as_2018.pdf

Jenže pak se ukázalo, že je v něm chyba: 

v článku II., odst. 4., takže zní tak, že podmínkou bonifikace  ordinační doba aspoň jeden den v týdnu nejpozději od 7.30 hod. a zároveň jeden den v týdnu končit nejdříve v 17.00 hod.

Správně má být místo slova "a" uvedené slovo "nebo".

T.j.stačí splnit jen jeden z těchto časových požadavků.   Jde o chybu, za kterou VZP omluvila.

Omluvný dopis, jehož vzor přikládáme, dostaneme všichni:

/files/files_editor_uploads/amb_dopis_zmena_textu_ud_2018.pdf

Navíc ti z Vás, kteří již ten původní chybný dodatek dostali,  obdrží opravný tzv. dodatek k dodatku:

/files/files_editor_uploads/doplnujici_dodatek(1).pdf

Pokud jste zatím žádný dodatek nedostali,  je možné že dostanete dodatek celý již bez té chyby:

/files/files_editor_uploads/aktualizovany_dodatek(1).pdf

Situace se tou chybou sice mírně zkomplikovala, věříme ale že ze strany VZP nejde o záměr a dodatek nový (bez chyby) i původní (s chybou) doplněný tím dodatkem dalším považujeme za rovnocenné a v duchu našeho doporučení v článku "Co dělat..." za akceptovatelné.

 

b) Dodatek pro odb. 305,306,308 a 309:

/files/files_editor_uploads/vzp_dodatek_pro_odb_305_306308_a_309_2018.pdf

 

2) VoZP

Vzorový dodatek: /files/files_editor_uploads/vozp_dodatek_2018_pro_as_def.pdf

 

3) ČPZP

Vzorový dodatek: /files/files_editor_uploads/navrh_cpzp_2018_pro_as_def.pdf

 

4) OZP

a) Dodatek A-VÚ 2018: /files/files_editor_uploads/dodatek_207_a_vu_2018_def.pdf

b) Dodatek A-LIM 2018: /files/files_editor_uploads/dodatek_207_a_lim_2018_final.pdf

 

5) ZPŠ

a) Dodatek pro 100 a méně pojištěnců za rok:

/files/files_editor_uploads/zps_dodatek_as_mop_2018.pdf

b) Dodatek pro 101 a více pojištěnců za rok:

/files/files_editor_uploads/zps_dodatek_as_vop_2018.pdf

V jiném článku na tomto webu je dostupné naše hodnocení obou dodatků, které doporučujeme většině AS k podpisu.

 

6) ZPMV

a) dodatek s paušální platbou: /files/files_editor_uploads/zp_mv_cr_dodatek_pro_as_2018_pau_def.pdf

b) dodatek s výkonovou platbou: /files/files_editor_uploads/zp_mv_cr_pro_as_2018_vyk_def.pdf

 

7) RBP

a) dodatek "bez nákupu": /files/files_editor_uploads/rbp_dodatek_2018_as_bez_nakupu.pdf

b) dodatek "s nákupem": /files/files_editor_uploads/rbp_dodatek_2018_as_nakup.pdf