VZP zahájila rozesílání vyúčtování roku 2018 poskytovatelům ze segmentu AS

Vážený pane předsedo,

dovoluji si Vás informovat, že jsme zahájili rozesílání vyúčtování hrazených zdravotních služeb za období financování 2018 smluvním partnerům VZP ČR z vašeho segmentu.

Stejně jako v loňském roce i letos většina našich partnerů, využívajících ke komunikaci s VZP ČR aplikaci VZP Point, nalezne své vyúčtování ve schránce na VZP Point.

Závěrem bych Vás rád požádal o laskavé sdílení tohoto oznámení s poskytovateli v rámci vašeho segmentu.

S pozdravem

Ing. Jiří Mrázek, MBA

Ředitel odboru úhrad zdravotní péče

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

www.vzp.cz | Sledujte nás nově na facebook.com/vzpcr