Výzva brněnských smluvních lékařů zdravotních pojišťoven - SSL ZP ČR.

Výzva brněnských smluvních lékařů zdravotních pojišťoven - SSL ZP ČR.


V SSL probíhá legitimní diskuse o tom, jak dále zkvalitnit svou práci a zvýšit vliv SSL v obraně zájmů ambulantních specialistů. Vzniká také představa, že by bylo dobré změnit strukturu sdružení tím způsobem, že dojde k posílení role odborných sekcí v domnění, že bude možno lépe prosadit zájmy svých oborů. Dle našich informací jde až o představu typu konfederace jednotlivých odborností s tím, že výše jejich vlivu by byla úměrná počtu organizovaných členů dané odbornosti. Jinou možností je ponechat SSL jako sdružení zastřešující všechny ambulantní lékařské obory v čele s radou, jak je tomu dosud.

Uvědomujeme si, že doba není pro nás příznivá. Ambulantní specialisté se sdružují velmi obtížně, podstatně hůře, než je tomu u homogenních odborných skupin lékařů (např. praktici, stomatologové).

Uvědomujeme si tendence vedoucí k posílení ambulancí nemocnic a snah o omezení našeho přístupu do sítě.

Uvědomujeme si, že v medicíně jsou stejně důležité všechny obory, ty malé stejně jako ty velké. Společných zájmů ambulantních specialistů bez ohledu na odbornost je podstatně více, než je na první pohled patrné. Tyto zájmy je třeba hájit společně.

Domníváme se, že jedině společná silná organizace, jako jsou například sdružení praktických lékařů, má šanci na úspěch. Stávající postavení SSL jistě není optimální, ale již se nesporně velmi dobře etablovalo ve vrcholných jednáních a má vysokou odbornost a společenskou prestiž. Nezahazujme ji zbytečně. A postupujme dále důrazně a samostatně.

Prostudujme legislativní návrhy týkající se zdravotnictví, jež jsou připraveny na letošní jaro.

Jednejme. Jednejme v zájmu nás všech. Jednejme se všemi, kdo jsou jednání přístupni, ale netvořme frakce.

Vyzýváme proto všechny ambulantní specialisty bez ohledu na odbornost po společném postupu. Zlepšení ekonomického postavení smluvních lékařů je možné dosáhnout pouze trvalou, společnou, fundovaně podloženou aktivitou, kterou současná struktura SSL umožňuje.

V Brně dne 1.3.2001

MUDr. Jiří Caha, MUDr.Ludmila Čapáková, MUDr.Marie Duřpektová, MUDr.Radim Duřpekt, MUDr.Marta Holanová, MUDr.Jan Hrbáček, MUDr. Jiří Zahrádka