Výstupy jednání vedení SASu ze zdravotními pojišťovnami na MZ dne 27.2.2013

Zpráva o jednání se zdravotními pojišťovnami na půdě MZ dne 27.2.2013,

informace členům.

 

Dne 27.2.2013 proběhlo jednání, jehož zúčastnili

-         zástupci všech zdravotních pojišťoven, většinou generální ředitelé,

-         ing. Nosek, náměstek ministra zdravotnictví a ing. Rögnerová, ředitelka příslušného odboru MZ,

-         zástupci Rady SAS.

 

Témata byla:

1.      Úhrady a regulace ambulantních specialistů v roce 2013,

2.      Pokračování smluvních vztahů ambulantních specialistů po roce 2015.

 

K průběhu jednání chceme konstatovat, že:

-         MZ sehrálo roli vlastně  jen prostředníka a moderujícího. Deklarovalo, že úhradovou vyhlášku nebude nijak měnit.

-         Přístup všech ZP považujeme za racionální, věcný. Byla patrná vůle vyhovět logické argumentaci.

-         Díky přístupu hlavně ZP máme za to, že jsme rozjednali řešení, které zabrání škodám, k nimž by jinak jistě došlo. Máme za to, že jsme dojednali, co jsme dojednat v této fázi potřebovali nejvíce.

 

Výstupy:

A.     Úhrady:

-         ZP slíbily, že všem ambulancím oborů, které jsou poškozeny kombinací dopadů seznamu výkonů a letošní úhradové vyhlášky, zavedou zálohovou platbu ve výši minimálně 98% úhrady roku 2011. Současně provedou na základě našich upozornění modelace dopadů těchto dvou dokumentů na dotčené obory s cílem nabídnout příslušným ambulancím jinou dohodu o úhradě, tj. takovou, která nebude znamenat, vyšší propad jejich příjmů než původně počítaných cca 98%.  Pojišťovny  i zástupce MZ opakovaně deklarovali, že účelem nebyla likvidace některých oborů, např. interny. Podmínkou této změny bude to, že si příslušné ZZ o to požádá. Víme, že se uvedený problém týká nejen  interny, ale  i jiných oborů. V interně je ale jistě největší.

B.     Regulace:

-         ZP deklarovaly, že hodlají regulace na předpis léků, zdravotnických prostředků, ZÚMu,  ZÚLPu a indukované péče  za rok 2012 i 2013 užívat jen k hlídaní zbytečného plýtvání prostředků. Slíbily, že budou regulovat jen  opravdu ta překročení, kde ZZ nedokáže obhájit navýšení a že nepůjde o více, než cca 10% ZZ.

-         I v těchto cca 10% případů budou jednat se ZZ  i zástupci poskytovatelů o důvodech překročení s příslibem vyhovět kvalitní odborně ekonomické argumentaci.

-         ZP slíbily všem ZZ rozeslat referenční hodnoty, ačkoli jim to vyhláška nenařizuje.

C.     Smlouvy:

-         Všechny ZP deklarovaly, že nehodlají nijak plošně vypovídat smlouvy ambulantním specialistům. Mají v plánu ve spolupráci se SASem vytvořit kritéria, dle nichž provedou stratifikaci ZZ. Na základě ní pak valné většině nejpozději na začátku roku 2014 dát na vědomí, že s nimi bude smlouva prolongována, s ostatními zahájit jednání o změnách. ZP slíbily v brzké době odpovědi na SASem poslané otázky k této věci.

-         Dle opakovaných ujištění více řediteli ZP by se bezproblémová prolongace smluv  měla týkat minimálně 90% (padlo i číslo 99%) ZZ ambulantních specialistů.

 

S  výsledkem jednání jsme  spokojeni. Věříme, že jde o první kroky, jak ve spolupráci se ZP zabránit zbytečnému omezování kvality a dostupnosti námi poskytované péče. Věříme, že přísliby ředitelů a jejich zástupců na jednání  schválí správní rady všech ZP a že  budou uvedeny v život v rámci smluvních vztahů se všemi dotčenými ZZ.  Na realizaci konkrétních kroků jsme připraveni maximálně spolupracovat.

Zároveň jsme si ale vědomi, že šlo o jednání  s řediteli ZP, kde MZ bylo jen vlastně moderátorem.

Jsme přesvědčeni, že bez protestů organizovaných ČLK by k tomuto jednání nedošlo. Děkujeme  všem, nejen  členům SASu, kteří byli a jsou připraveni k protestům. Registrujeme, že nespokojenost lékařů se současnou situací je obrovská a že mají velkou  vůli tuto nespokojenost vyjádřit.

Vyslovujeme naději, že dnešním dnem bylo učiněno první gesto ze strany trochu MZ, ale hlavně zdravotních pojišťoven, díky němuž nebude třeba protestní akce dále rozvíjet.

Pokud by dnešní přísliby nebyly realizovány, pak jsme připraveni další protestní akce  podpořit a event. organizovat.