Vyjádření VZP k dopisům, které od ní dostali některé kolegyně a kolegové

V předchozích měsících byl z některých regionálních poboček VZP ČR několika poskytovatelům v odbornosti 205 a 207 zaslán dopis, v němž se objevila mylná informace o dohodě mezi VZP ČR a předsedou SAS o nezohlednění nárůstu bodového ohodnocení výkonu 25213 – Spirometrie (obvykle metodou průtok – objem) ve finančním vypořádání předběžných úhrad za rok 2017. Dovolujeme si Vás ubezpečit, že se tato informace nezakládá na pravdě a že se jedná o komunikační šum v rámci VZP ČR. Jednání o možnostech a pravidlech zohlednění uvedeného výkonu v úhradách poskytovatelů odbornosti 205 a 207 mezi VZP ČR a zástupci poskytovatelů odbornosti 205 a 207 probíhají a o konečném řešení budou zástupci poskytovatelů a VZP ČR informovat.

VZP ČR