Všeobecná zdravotní pojišťovna nebude za rok 2020 uplatňovat regulační srážky

Dopis, který jsme na základě našeho písemného dotazu z 25.11.2020 dostali od vedení VZP 25.11.2020:

 

Vážený pane předsedo,

dovolujeme si reagovat na Váš dotaz a zaslat Vám informaci o přístupu VZP ČR k regulačním mechanismům pro rok 2020 na léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a vyžádanou péči.

Vzhledem k tomu, že byly naplněny parametry neuplatnění regulačních mechanismů, to znamená nebyl překročen zdravotně pojistný plán pojišťovny v regulovaných složkách úhrady, si vám dovolujeme oznámit, že v segmentu ambulantní specializované péče nebude zdravotní pojišťovna za rok 2020 uplatňovat regulační mechanismy na léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a vyžádanou péči vycházející z vyhlášky č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 (dále jen „úhradová vyhláška“) a dále z kompenzačního zákona č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 a z jeho prováděcího předpisu, vyhlášky č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 (dále jen „kompenzační vyhláška“).

Děkujeme vám a všem vašim kolegům za spolupráci, přejeme klidný konec roku a těšíme se na další spolupráci a její rozvoj.

S pozdravem

Ing. David Šmehlík, MHA

náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči