MEZIOBOROVÝ KONGRES SAS, KC HOTELU GALANT, MIKULOV, 24. až 25.5.2024

Vlastní zdraví - základní předpoklad pro stabilitu a fungování praxe.

Tímto vás zveme na jeho další ročník. 

Naše pozvánka/files/files_editor_uploads/pozvanka_mikulov_2024.pdf

Chcete znát program kongresu a další informace k němu? Klikněte zde níže na "Více informací"


Více informací

Veřejná výzva prezidentu České lékařské komory,

Text výzvy KSL: /files/files_editor_uploads/vyzva_prezidentu_clk_29102019.pdf

Aby bylo zcela jasné, proti kterým mailům (resp. jejich částem)  prezidenta ČLK (mimo články v Tempus Medicorum, které si každý z Vás může snadno dohledat) protestujeme, zde jsou přetištěné:

/files/files_editor_uploads/hromadne_maily_mudr_kubek_13092019_a_24102019.pdf