Veřejná výzva prezidentu České lékařské komory,

Text výzvy KSL: /files/files_editor_uploads/vyzva_prezidentu_clk_29102019.pdf

Aby bylo zcela jasné, proti kterým mailům (resp. jejich částem)  prezidenta ČLK (mimo články v Tempus Medicorum, které si každý z Vás může snadno dohledat) protestujeme, zde jsou přetištěné:

/files/files_editor_uploads/hromadne_maily_mudr_kubek_13092019_a_24102019.pdf