V segmentu ambulantních specialistů došlo k dohodě o úhradách na rok 2020

Celé znění protokolu o dohodě:

/files/files_editor_uploads/protokol_o_dohode_as_2020.pdf