Usnesení sjezdu SAS 2019, další pozitivní informace od VZP

Usnesení sjezdu/files/files_editor_uploads/sjezd_sas_2019_usneseni_web(1).pdf

Ing. Kabátek na našem sjezdu informoval, že VZP nebude v našem segmentu i za rok 2019 uplatňovat regulační srážky za předpis léků.