Úhradový dodatek VZP pro rok 2015

Kompletní vzorové znění je dispozici zde: /files/files_editor_uploads/vzp_vzorovy_text_dodatku_2015.pdf