Úhradové dodatky ZPMV pro rok 2015

mají dvě podoby:

1. Zde je k dispozici vzorový text výkonového dodatku:/downloadfile-71

2. Zde je k dispozici vzorový text dodatku zálohového:/files/files_editor_uploads/zpmv_dodatek_2015_zalohovy.pdf