Tiskové prohlášení Koalice soukromých lékařů a Sdružení soukromých gynekologů

Dne 11.10.21019 proběhlo na Úřadu vlády ČR jednání Rady poskytovatelů s předsedou vlády a mininstrem zdravotnictví ČR.

Na základě iniciativy zástupců soukromých nemocnic bylo domluveno, že poskytovatelům všech segmentů budou nad rámec v té době existujícího návrhu úhradové vyhlášky na rok 2020 navýšeny úhrady tak, aby všichni mohli navýšit mzdy a platy zaměstnancům o 1.500,- Kč měsíčně.

Toto bylo následně promítnuto do samotné úhradové vyhlášky MZ 1,5%ním navýšením úhrad všem.

Je pro nás nepříjemným překvapením tvrzení v mailu z 21.10.2019, na jehož konci je jméno prezidenta ČLK, takže lze soudit, že jej napsal, v němž je ignorovány, resp. bagatelizovány výsledky dohodovacího řízení pro rok 2020 a je tvrzeno, že máme být vděčni za aktivitu tzv. Krizového štábu.

Opak je pravdou. Pokud by Krizový štáv byl úspěšný a ministr zdravotnictví by mu ustoupil, znamenalo by to - stejně jako mnohokrát dříve -  ne nárůst, ale pokles příjmů soukromých lékařů.

Jsme rádi, že se nám tentokrát podařilo soukromé lékaře ubránit. Jsme rádi, že se mimo významné navýšení úhrad v roce 2020 v rámci dohodovacího řízení podařilo dojednat na Radě poskytovatelů i těch 1,5% k tomu navíc.

Zároveň nás velmi  mrzí, že vedení ČLK takto straní jen  jedné skupině lékařů, ignoruje fakt, že tím soukromým lékařům  ubližuje a šířením nepravdivých informací a pomluv se snaží rozdmychat zbytečné spory.

Aktivita KSL i SASu nikdy nebyla mířena proti lékařům pracujícím v nemocnicích. Jen bráníme své oprávněné zájmy a fakt, že navýšení úhrad nemocnicím již není možné realizovat na úkor soukromých  ambulancí.  

Tex prohlášení KSL: /files/files_editor_uploads/tiskove_prohlaseni_ksl_a_ssg_14102019.pdf