Stanovisko Rady SAS k materiálu Koncepce změn primární péče v ČR,

Výsledek práce pracovní skupiny k reformě primární péče:

/files/files_editor_uploads/mz_reformapp_final_13122018.pdf

Stanovisko Rady SAS k tomuto mateiálu:

/files/files_editor_uploads/rada_sas_ke_koncepci_zmen_pp_04012019_def.pdf