Stanovisko Koalice soukromých lékařů (KSL) k projektu Ukrajina

Koalice soukromých lékařů nic nenamítá proti řádnému příchodu lékařů ze zahraničí, pokud projdou aprobačním řízením, které prověří jejich znalosti. Zásadně ale protestuje proti Projektu Ukrajina, který řízení obchází a umožňuje pracovat lékařům, zubním lékařům a farmaceutům u vybraných firem lidem v rozporu s českým zákonem a zvyklostmi EU bez absolvované zkoušky a tedy nezřídka bez znalostí, což ohrožuje pacienty. Nelze zlepšovat ekonomiku některých poskytovatelů zdravotních služeb na úkor bezpečí pacienta.

Za Koalici soukromých lékařů:

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice,

MUDr. Ilona Hülleová
předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR,

MUDr. Zorjan Jojko
předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR

MUDr. Petr Šonka
předseda Sdružení praktických lékařů ČR