Prohlášení Koalice soukromých lékařů k úhradové vyhlášce na rok 2012

Koalice soukromých lékařů

Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616, e-mail: sladkovska@dent.cz

 

 

V Praze dne 11. 1. 2012

 

 

Tiskové prohlášení

 

     Koalice soukromých lékařů (dále také jen KSL) kategoricky nesouhlasí s tím, že ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím úhradové vyhlášky pro rok 2012 přerozdělilo finanční prostředky na zdravotní péči tak, že navýšilo úhrady pouze nemocnicím.

     Daný postup je v rozporu s programovým prohlášením vlády i všemi trendy v rámci EU, kde se procento prostředků, směřující do lůžkové péče, spíše snižuje. Již nyní směřuje v ČR do segmentu lůžkové péče největší procento veřejných financí v rámci EU.

     Ministerstvo opakovaně ignoruje problematiku většiny ambulantní sféry a svým konáním ohrožuje chod mnohých ambulantních zařízení. Koalice soukromých lékařů vyzývá ministra zdravotnictví, aby se začal problematikou ambulantního sektoru seriózně zabývat a nepokračoval v jeho diskriminaci.

 

Za Koalici soukromých lékařů:


MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, mluvčí KSL
MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR
MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
MUDr. Alexandra Stará, Sdružení soukromých gynekologů ČR