Pozvánka

P O Z V Á N K A - na sněm předsedů a zástupců okresních a městských organizací SSL ZP ČR.


16. 12. 2000 (sobota) od 10.00 hod.

v jídelně nemocnice v Obloukové ul. č. 7, Praha 10 - Vršovice


Program:

- Informace o výsledcích dohodovacích řízení v posledním období.
- Zpráva o činnosti analytické komise.
- Informace o typových ordinacích - kalkulaci režie.
- Informace o přípravě SSL ZP ČR na zavedení vyšších územně správních celků.
- Zpráva o hospodaření SSL ZP ČR.
- Různé.

Rada SSL ZP ČR