Pozvánka na sjezd Sdružení smluvních lékařů ZP ČR

POZVÁNKA  NA  SJEZD  SDRUŽENÍ SMLUVNÍCH LÉKAŘŮ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ČR.


který se koná 10. června 2000 v hotelu Pyramida v Praze 6, Bělohorská 24 Registrace od 9.00, začátek jednání v 10.00

PROGRAM:

1. Zahájení, uvítání hostů,
2. Volba mandátové a návrhové komise,
3. Projevy hostů,
4. Zpráva o činnosti Rady - dohodovací řízení, novela Seznamu výkonů, rámcové smlouvy, zákon o veřejném zdravotním pojištění, smírčí řízení, (Tautermann),
5. Výstupy analytické komise důležité pro SSL (Berka),
6. Problematika sítě zdravotnických zařízení z hlediska SSL (Berka),
7. Diskuse,
8. Návrh stanov - plné znění na naší internetové stránce (Jojko),
9. Diskuse,
10. Hlasování o návrhu stanov
11. Usnesení a závěr.


Rada předpokládá, že přijedou všechny kolegyně a všichni kolegové, kterým záleží na zlepšení postavení ambulantních specialistů. Nedbejte vzdálenosti a útrap cesty, příležitostí ke vzájemným kontaktům a společnému jednání nemáme mnoho.

Rada SSL ZP ČR

Sdružení Smluvních Lékařů Zdravotních Pojišťoven ČR - Informační centrum
190 00 PRAHA 9, U Elektry 82
Tel./fax: 02-66311382 E-mail: sslzpcr@mbox.vol.cz kontakt@ssl.cz http://www.ssl.cz