Požadavky Rady SAS na racionální elektronizaci českého zdravotnictví

Celý text stanoviska Rady SAS:

/files/files_editor_uploads/pozadavky_rady_sas_na_ehealth_aktualizace_k_datu_15112018.pdf