OZP (poj. 207) nebude v rámci vyúčtování roku 2017 uplatňovat srážky

Vážení kolegové,

dovolte, abych vás informovala, že podle aktuálních výsledků připravovaného vypořádání předběžných úhrad za rokem 2017 se OZP podařilo dodržet plánované prostředky v oblasti předepsaných léčivých přípravků a zdravotnických prostředků i v oblasti vyžádané péče.

U vyžádané péče dosahují vynaložené náklady 99,5 % plánovaných nákladů, u léčivých přípravků předepisovaných na recept 96,6 % plánovaných nákladů, zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz pak 96,2 % plánovaných nákladů.

OZP proto nebude ve finančním vyrovnání roku 2017 v ambulantní péči uplatňovat případně vyčíslené regulační srážky za vyžádanou péči a za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisované na poukaz.

Děkuji za spolupráci a přeji příjemné prožití Velikonočních svátků Vám osobně i všem poskytovatelům, které zastupujete

MUDr. Ludmila Plšková, výkonná ředitelka

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samozřejmě nás zajímalo, jak budou využity ty ušetřené prostředky:

Vážený pane doktore,
nedočerpané prostředky použijeme k zohledňování překročení limitů maximálních úhrad za výkony na základě uplatněných žádostí našich smluvních partnerů v  rámci namitkového řízení.
 
Veselé  Velikonoce L.Plšková