MEZIOBOROVÝ KONGRES SAS, KC HOTELU GALANT, MIKULOV, 24. až 25.5.2024

Vlastní zdraví - základní předpoklad pro stabilitu a fungování praxe.

Tímto vás zveme na jeho další ročník. 

Naše pozvánka/files/files_editor_uploads/pozvanka_mikulov_2024.pdf

Chcete znát program kongresu a další informace k němu? Klikněte zde níže na "Více informací"


Více informací

Otevřený dopis Koalice soukromých lékařů a Sdružení soukromých gynekologů předsedovi vlády ČR

Text dopisu: /files/files_editor_uploads/otevřený_dopis_ksl_a_ssg_čr_premiérovi.pdf