Orgány a komise SAS

Orgány SAS ČR zvolené Sjezdem SAS ČR 20.10. 2016

 

A)     Předsednictvo:

 

Čestný předseda:  MUDr. Pavel Tautermann

Předseda: MUDr. Zorjan Jojko

Výkonný místopředseda: MUDr. Marie Duřpektová

Místopředseda – správce: MUDr. Pavel Kostka

Pokladník: MUDr. Andrea Vocilková

 

B)    Rada:

-          MUDr. Lubomír Berka,CSc.

-          MUDr. Radoslav Bureš

-          MUDr. Marta Červenková,

-          MUDr. Vladimír Medek,

-          MUDr. Jiří Nedělka,

-          MUDr.- Eugen Příbaň,

-          MUDr. Jiří Syrovátka,

-          MUDr. Jan Šmejkal,

-          MUDr. Václav Šupík.

 

C)    Revizní komise:

-          MUDr.  Michael Jánský,

-          MUDr. Zuzana Lapková,

-          MUDr. Martin Pretl, CSc.

 

     Všichni členové výše vyjmenovaných orgánů SAS ČR jsou k dispozici k zodpovězení  dotazů či pomoci každému členu SAS.

     Potřebujete-li se s někým z nich spojit, využijte kontaktní mail  sekretariátu SAS ČR: sasp@sasp.cz.