Orgány a komise SAS

Orgány SAS ČR zvolené Sjezdem SAS ČR 5.11. 2021

 

A)     Předsednictvo:

 

Čestný předseda:  MUDr. Pavel Tautermann,

Předseda: MUDr. Zorjan Jojko,

Výkonný místopředseda: MUDr. Jiří Syrovátka,

Místopředseda – správce: MUDr. Pavel Kostka,

Pokladník: MUDr. Jan Šmejkal.

 

B)    Rada:

-          MUDr. Lubomír Berka,CSc.,

-          MUDr. Radoslav Bureš,

-          MUDr. Marta Červenková,

-          MUDr. Michael Jánský,

-          MUDr. Martin Komzák, Ph.D.,

-          MUDr. Zuzana Lapková,

-          MUDr. Jiří Nedělka,

-          MUDr. Martin Pretl, CSc.

 

C)    Revizní komise:

-          MUDr.  Pavel Horažďovský, Ph.D., FEBTS, MBA,

-          MUDr. Dana Šmejkalová,

-          MUDr. Karel Šustr.

 

     Všichni členové výše vyjmenovaných orgánů SAS ČR jsou k dispozici k zodpovězení  dotazů či pomoci každému členu SAS.

     Potřebujete-li se s někým z nich spojit, využijte kontaktní mail  sekretariátu SAS ČR: sasp@sasp.cz.