Orgány a komise SAS

Orgány SAS ČR zvolené Sjezdem SAS ČR 5.11. 2021 a doplněné volbami na sjezdu 4.11.2022.

 

A)     Předsednictvo:

 

Čestný předseda:  MUDr. Pavel Tautermann,

Předseda: MUDr. Zorjan Jojko,

Výkonný místopředseda: MUDr. Jiří Syrovátka,

Místopředseda – správce: MUDr. Pavel Kostka,

Pokladník: MUDr. Jan Šmejkal.

 

B)    Rada:

MUDr. Lubomír Berka,CSc.,

MUDr. Radoslav Bureš,

MUDr. Marta Červenková,

MUDr. Ivana Čierná Peterová,

MUDr.  Pavel Horažďovský, Ph.D., FEBTS, MBA,

MUDr. Michael Jánský,

MUDr. Zuzana Lapková,

MUDr. Jiří Nedělka,

MUDr. Martin Pretl, CSc.

 

C)    Revizní komise:

-          MUDr.  Jiří Somberg,

-          MUDr. Dana Šmejkalová.

 

     Všichni členové výše vyjmenovaných orgánů SAS ČR jsou k dispozici k zodpovězení  dotazů či pomoci každému členu SAS.

     Potřebujete-li se s někým z nich spojit, využijte kontaktní mail  sekretariátu SAS ČR: sasp@sasp.cz.