Odměny zdravotníkům za práci během pandemie COVID 19

Proto jsme v souvislosti s úvahami vlády ČR o odměnách zdravotníkům za práci v druhé vlně pandemie oslovili 1.1.2021 dopisem premiéra a ministra zdravotnictví ČR:

/files/files_editor_uploads/dopis_premierovi_a_ministrovi_zdravotnictvi_odmenyas_01012021.pdf

 

Mimo jednání o úpravách kompenzační vyhlášky na rok 2020 a potřebné úpravě pravidel našich úhrad v roce 2021, o něž jsme již také požádali, považujeme toto téma za velmi důležité a budeme trvat na vůči ambulantním specialistům maximálně vstřícných výstupech