Novela vyhlášky o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnictkých zařízení

Upozorňujeme, že dne 31.8.2011 vchází v platnost vyhláška MZ 234/2011 Sb., která je novelou vyhlášky 221/2010 Sb., o které jsme Vás informovali na našem webu v článku ze dne 26.7.2010 (tam také naleznete potřebné odkazy). Nemění se nic jiného, než to, že zdravotnická zařízení, která zahájila provoz před 1.9.2010, musí této vyhlášce vyhovět nikoli k 1.9.2011, jak bylo stanoveno původně, ale až k 1.1.2013.