Nová bonifikace nabízená OZP (poj. 207) ambulantním specialistům (AS) ještě pro rok 2020

Dodatek, který jsme měli k dispozici k posouzení,  sám o sobě neobsahoval žádná nebezpečí. Jeho podstatou je to, že pokud Vám držitel VITAKARTY OZP pošle jakési body, získáte peníze navíc.

O tomto systému bonifikace jsme s vedením OZP jednali již na podzim 2019.

Tehdy jsme ho odmítli.

Proč?

Jsme toho pevného názoru, že hodnocení pacienty lze užít jen  jako součást multikriteriálního systému  hodnocení ambulance. Jedině tak může být názor pacienta postaven do  kvalitního poměru k ostatním hodnoceným hlediskům. 

Užití čistě a jen bodování pacienty bez dalších kritérií a  bez zohlednění zejména medicínské kvality provedených výkonů považujeme za pohled degradující naši práci na úroveň dealerů vysavačů nebo prodejců tarifů mobilních telefonů. 

Je, samozřejmě, na každém z Vás, zda na takový systém přistoupíte, či nikoli.

Rada SAS to rezolutně odmítla.