Několik vět úvodem

Motto: Sjezd SSL ZP ČR dne 10.4.1999 schválil návrh na
využití www stránek k informaci členů o činnosti SSL

Několik vět úvodem.

Pro naši současnost je příznačné vysoké tempo nejrůznějších aktivit. Zda jsou to aktivity tvůrčí a přínosné nebo zda jde jen o projevy subjektů přesvědčujících sebe a své okolí, že s nimi je nutno počítat - to se ukáže většinou s odstupem času.

Sdružení smluvních lékařů zdravotních pojišťoven České republiky (dále jen SSL) vzniklo na základě představy, že mnoho společných a přesně definovaných problémů se podaří řešit snáze a lépe po vzájemné dohodě a v koordinaci s jinými, stejně potřebnými. Ukázalo se, že řadu problémů, které jsou společné mohou úspěšně řešit i dobře vybraní a kvalifikovaní zástupci.

Se zvyšujícím se významem SSL se zvyšuje odpovědnost těch, kteří nás v nejrůznějších jednáních zastupují. Stále naléhavější je potřeba rychle a pružně reagovat na měnící se okolnosti a podmínky. Máme -li být úspěšní v jednání (a kdo by nechtěl být?), je třeba m.j. vědět

· zda vůbec máme s někým společné problémy a zda si všechno nejlépe vyřídíme sami nebo zda jsme ochotni a schopni s někým spolupracovat;
· co vlastně ve stále se měnících podmínkách budeme považovat za úspěch dohodování a vyjednávání a co vlastně je pro to potřeba udělat;
· kdo, v čem a s jakým výsledkem nás doposud zastupoval;
· co pro nás nově vzniklá situace znamená a na co je třeba se připravit v nejbližší i vzdálené budoucnosti.

Naše úspěšnost v jednání a náš pocit pohody jsou mnohdy v těsném vztahu k množství a kvalitě informací kterými disponujeme a k naší schopnosti tyto informace využívat...

Toto vše jsou jen některé motivy, které vedly k záměru využít pro potřeby SSL www stránky. Považujeme za velmi pravděpodobné, že každý samostatně pracující lékař si umí sjednat přístup k Internetu. Předpokládáme, že přečtení informaci, které na našich stránkách hodláme zveřejňovat nám umožní se při osobních setkáních věnovat diskusím a poradám o věcech přítomných a budoucích, nikoliv jen se vyčerpávat nad sháněním informací o tom, co se doposud vlastně stalo.

Tedy hodně úspěchů a pohody.

MUDr.Lubomír Berka, CSc.
z pověření Rady SSL ZP ČR