Jednání o úhradách na rok 2012 v segmentu ambulantních specialistů skončila již 7. rok nedohodnou

PROTOKOL

Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ

MIMOÚSTAVNÍ AMBULANTNÍ SPECIALIZOVANÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2012

KONANÉHO DNE 30. 8. 2011

Datum a čas konání:  30. 8. 2011, 14.30 hod

Místo konání:              Ústředí VZP ČR

Svolavatel jednání:     MZ ČR

Účastníci jednání:      dle přiložené prezenční listiny

 

Jednání se uskutečnilo v souladu s „Jednacím řádem dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení“ a navázalo na jednání, které se uskutečnilo 30. 6. 2011.

 

Návrhy jednotlivých účastníků a jejich skupin byly předloženy v písemné podobě. Tyto návrhy tvoří přílohy č. 1 – 5 tohoto protokolu.

 

Po jednání o předložených návrzích a vyjasňování stanovisek účastníků k předloženým návrhům účastníci přípravné fáze dohodovacího řízení přistoupili k hlasování o jednotlivých návrzích.

 

Žádný z předložených návrhů nezískal souhlas všech přítomných zástupců zdravotních pojišťoven a souhlas dvou třetin přítomných zástupců profesních sdružení zastoupených ve skupině poskytovatelů mimoústavní ambulantní péče, jak stanovuje „Jednací řád dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení“.

 

 

I.                    Návrh SZP ČR (příloha č. 1)

 

Výsledek hlasování:

Za zdravotní pojišťovny:

Souhlas:

7

Nesouhlas:

0

Zdržel se hlasování:

1

 

Za poskytovatele:

Souhlas:

0

Nesouhlas:

100 % - 3568,2 hlasů

Zdržel se hlasování:

0

 

Návrh nebyl přijat.

 

 

II.                  Návrh VZP ČR (příloha č. 2)

 

Výsledek hlasování:

Za zdravotní pojišťovny:

Souhlas:

1

Nesouhlas:

0

Zdržel se hlasování:

7

 

Za poskytovatele:

Souhlas:

0

Nesouhlas:

3205,95 hlasů

Zdržel se hlasování:

362,25 hlasů

 

                  Návrh nebyl přijat.

 

III.                Návrh poskytovatelů mimoústavní ambulantní specializované péče (příloha č. 3)

 

Výsledek hlasování:

Za zdravotní pojišťovny:

Souhlas:

0

Nesouhlas:

8

Zdržel se hlasování:

0

 

Za poskytovatele:

Souhlas:

100 % - 3568,2 hlasů

Nesouhlas:

0

Zdržel se hlasování:

0

 

                   Návrh nebyl přijat.

 

 

IV.                Návrh Asociace dialyzačních středisek ČR na úhradu hemodialyzační péče -  návrh č. 4 (příloha č. 4)

 

Výsledek hlasování:

Za zdravotní pojišťovny:

Souhlas:

0

Nesouhlas:

1

Zdržel se hlasování:

7

 

Za poskytovatele:

Souhlas:

100 % - 3568,2 hlasů

Nesouhlas:

0

Zdržel se hlasování:

0

 

                   Návrh nebyl přijat.

 

V.                  Návrh Asociace dialyzačních středisek ČR na úhradu hemodialyzační péče -  návrh č. 5 (příloha č. 5)

 

Za zdravotní pojišťovny:

Souhlas:

0

Nesouhlas:

1

Zdržel se hlasování:

7

 

Za poskytovatele:

Souhlas:

100 % - 3568,2 hlasů

Nesouhlas:

0

Zdržel se hlasování:

0

 

Návrh nebyl přijat.

 

Účastníci jednání přípravné fáze Dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro skupinu poskytovatelů mimoústavní ambulantní specializované péče nedošli k dohodě ve smyslu § 17. zákona č. 48/1997 Sb.

 

 V Praze dne 30. 8. 2011

 

Za zdravotní pojišťovny:

Zdravotní pojišťovna

Jméno

Podpis

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

 

MUDr. Petr Pokorný

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 

MUDr. Pavel Frňka

 

Oborová zdravotní pojišťovna zam. bank, pojišťoven a stavebnictví

 

MUDr. Ludmila Plšková

 

Revírní bratrská pokladna,

zdravotní pojišťovna

 

MUDr. Jiří Havrlant

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

 

MUDr. Ladislav Gregor

 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

 

 

Ing. Eliška Zajícová

 

Zdravotní pojišťovna METAL – ALIANCE

 

Ing. Zuzana Zigová

 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky

 

MUDr. Jiří Svatoš

 

 

Za skupinu poskytovatelů mimoústavní ambulantní specializované péče:

Organizace

Jméno

Podpis

APRIMED

Ing. Eva Sokolová

 

Asociace denních stacionářů a krizových center (ADSKC)

MUDr. Ondřej Pěč

 

Asociace dialyzačních středisek ČR

 

MUDr. Tomáš Jirka

 

Asociace klinických logopedů ČR

PhDr. Eva Škodová

 

Sdružení ambulantních gastroenterologů

 

MUDr. Líbalová

 

Sdružení ambulantních internistů

 

 

Sdružení ambulantních kardiologů ČR

 

MUDr. Zorjan Jojko

 

Sdružení ambulantních ortopédů ČR

 

MUDr. Vladimír Medek

 

Sdružení ambulantních psychiatrů ČR

 

 

Sdružení ambulantních specialistů ČR

 

MUDr. Zorjan Jojko

 

Sdružení privátních ambulantních chirurgů ČR

 

 

Sdružení privátních očních lékařů

 

MUDr. Ludmila Říhová

 

Sdružení rehabilitačních lékařů

 

 

Sdružení ambulantních endokrinologů

 

 

Skalpel – Soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví ČR

 

 

Asociace klinických psychologů České republiky

PhDr. Karel Koblic

 

Česká lékařská komora o.s.

MUDr. Ludmila Říhová

 

Česká společnost ortoptistek

Mgr. Hamplová

 

Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

 

 

Občanské sdružení ambulantních diabetologů (OSAD)

MUDr. René Pospíšil

 

Sdružení alergologů a klinických imunologů ČR

MUDr. Ladislav Peychl

 

Sdružení ambulantních dermatologů

MUDr. Andrea Vocilková

 

Sdružení ambulantních dětských kardiologů ČR

 

 

Sdružení ambulantních pneumoftizeologů

MUDr. Pavla Nykodýmová