Informace VZP ze dne 2.3.2023 k 1. kolu vyúčtováním naší péče za rok 2022.

Vážený pane doktore,

dovoluji si Vás informovat, že jsme zahájili rozesílání výsledků 1. kola vyúčtování hrazených zdravotních služeb za období financování 2022 (s obdobím odevzdání dávek za rok 2022 do 12/2022) smluvním partnerům VZP ČR z vašeho segmentu. Finanční vyúčtování je provedeno dle sjednaného úhradového dodatku, případně dle vyhlášky č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022.

V případě, že je dle výsledku finančního vypořádání Poskytovatel povinen vracet Pojišťovně přeplatek, Pojišťovna odloží splatnost tohoto přeplatku až do výsledku druhého kola vyúčtování.

Stejně jako v předchozích letech většina našich partnerů využívajících ke komunikaci s VZP ČR aplikaci VZP Point nalezne své vyúčtování právě ve schránce na VZP Point.

Závěrem bych Vás požádal o laskavé sdílení tohoto oznámení s poskytovateli v rámci segmentu.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jiří Mrázek, MBA

Ředitel odboru úhrad zdravotní péče

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

www.vzp.cz | Sledujte nás nově na facebook.com/vzpcr