Informace VZP k 2. kolu vyúčtování péče za rok 2022 v segmentu AS (stav k 31.5.2023)

Dopis VZP ze dne 31.5.2023:

Vážený pane doktore,

dovoluji si Vás informovat, že jsme zahájili rozesílání výsledků 2. kola vyúčtování hrazených zdravotních služeb za období financování 2022 smluvním partnerům VZP ČR z vašeho segmentu. Finanční vyúčtování je provedeno dle sjednaného úhradového dodatku, případně dle vyhlášky č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022, a dále s níže uvedenou změnou ve výpočtu mimořádně nákladných pojištěnců.

Dovoluji si Vás informovat, že se VZP ČR s cílem zmírnit dopady limitace celkové výše úhrady u mimo-lůžkových poskytovatelů ambulantní specializované péče rozhodla ve výpočtu maximální výše úhrady pro určení mimořádně nákladného pojištěnce v hodnoceném období použít čtyřnásobek průměrné úhrady (místo pětinásobku průměrné úhrady). Zohlednění je realizováno plošně na základě ve druhém kole vyúčtování bez uzavírání úhradových dodatků.

Jako koordinátora segmentu mimo-lůžkových poskytovatelů ambulantní specializované péče si Vás dovolujeme požádat o sdílení tohoto oznámení s ostatními zástupci poskytovatelů v rámci segmentu a s vaší členskou základnou.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jiří Mrázek, MBA

Ředitel odboru úhrad zdravotní péče

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR