Informace všem ambulantním specialistům ke dni 1.9.2020,

Kompletní text informace: /files/files_editor_uploads/informace_ambulantnim_specialistum_k_01092020.pdf