Informace pro pneumology a alergology týkající se dorovnání úhrad za spirometrie v roce 2018 od VZP

Vážený pane doktore,

dovolte mi reagovat na Vaši zprávu ohledně problému vyúčtování 2018 v kontextu stížností poskytovatelů na nezapočtené zohlednění spirometrií u poskytovatelů v odbornosti 205 a 207.

Dovoluji si Vás ubezpečit, že zohlednění spirometrií bude předmětem 2. kola vyúčtování, které proběhne nejpozději do konce června 2019. Zařazení navýšení za spirometrii jsme se rozhodli realizovat až ve 2. kole vyúčtování z důvodu, že je stejně jako dohodnuté navýšení za rozsah a rozložení ordinační doby vázáno na výsledek výpočtu regulačních omezení za vyžádanou péči. Přišlo nám vhodné nejprve poskytovatele informovat o výsledcích výpočtu regulačních omezení a dát jim možnost se k výsledku odvolat (především těm, kterých se případná navýšení ve 2. kole týkají).

Uplatnění výsledku finančního vypořádání z prvního kola je samozřejmě možné odložit, pokud poskytovatel očekává změnu výsledku ve 2. kole. O odložení  musí požádat každý jednotlivý Poskytovatel příslušnou regionální pobočku.

S pozdravem a přáním klidného dne

 

Ing. Jiří Mrázek, MBA

Ředitel odboru úhrad zdravotní péče

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

www.vzp.cz | Sledujte nás nově na facebook.com/vzpcr