Informace od VZP k hlášení nositelů výkonů dle novely zákona 48/97 Sb. (staženo z webu VZP)

VZP ČR nepředpokládá zasílání seznamu jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí, s uvedením jména, příjmení, titulu, rodného čísla a kategorie nositele výkonu podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami pomocí nové verze tiskopisu. Povinnost zdravotnického zařízení sdělovat tento seznam považujeme za naplněnou evidencí řádně uzavřené a pravidelně aktualizované Přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, včetně její elektronické formy. Nedojde-li tedy ke změně personálu, není nutno VZP nic oznamovat. Zatím nemáme žádné upřesňující informace od ostatních ZP. Jakmile je dostaneme, ihned Vám je dáme k dispozici. Lhůta hlášení stavu k 31.12.2011 je 29.2.2012. Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko.