Informace o změnách nejen indikací lázeňské léčby, které nabývají účinnosti od 1.10.2012...

Dokument naleznete zde.