Informace o regulaci dle KORKO ve 4. čtvrtletí, resp. 2. pololetí 2011 a dále

Regulace dle KORKO ve 4. čtvrtletí 2011 a dále

Informace od jednotlivých ZP

 

Dnem 1.12.2011 vešla v účinnost novela zákona 48/97 Sb. Jednou z novinek v ní je to,  že byl zcela vypuštěn § 41, což znamená, že ze zákona tímto datem zcela zmizela regulace dle KORKO.

Protože jde o nové podmínky vzniklé uvnitř probíhajícího čtvrtletí, resp. pololetí, obrátili jsem se 5.12.2011  na jednotlivé pojišťovny s dotazem, jak budou ve 4. čtvrteční, resp. 2 .pololetí KORKO počítat.

Zde Vám postupně dáme k dispozici jejich odpovědi.

Dnes stav odpovědí k 12.12.2011

 

1)      Odpověď VZP

 

Vážený pane doktore,

z pověření ředitele VZP, MUDr. Pavla Horáka, CSc, MBA odpovídám na Váš dotaz  týkající se vypuštění § 41 ze z. 48/97 Sb. K Vašemu dotazu sděluji, že  postup pojišťovny v současné době bude tento:

1.                  za 4. čtvrtletí 2011 již nebude KORKO počítáno a pro výpočet úhrady se použije  hodnota 1,00.

2.                  pro rok 2012 již  nebude KORKO vůbec do úhrad vstupovat, resp. bude z úhrad vypuštěno

3.                  činnost ICZP ponechá VZP ještě do 30.6.2012 v provozu za účelem vyřizování reklamací ze strany ZZ  týkajících  se 3. čtvrtletí 2011 a starších období.  

 

Dále sděluji, že tuto informaci uveřejňujeme na naše webové stránky a rovněž ji zveřejníme v Infoservisu.

 

V případě nejasností  či dotazu nás prosím kontaktujte.

 

S pozdravem,

 

Ing. Miloslava Šlajsová

náměstkyně ředitele pro zdravotní péči

ústředí

 

 

2)      Odpověď ZPMV

 

Vážený pane předsedo,
k uvedené problematice sděluji, že ZP MV ČR regulaci KORKO za 4. čtvrtletí 2011, resp. 2.pololetí 2011 nebude uplatňovat z důvodu možnosti ovlivnění správnosti výpočtu vlivem změny legislativy.

S pozdravem

MUDr. Jiří Svatoš
ředitel Odboru zdravotnického
Odbor zdravotnický
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,