Informace o minimální frekvenci kontrol EHK u společnosti SEKK v případě provádění vyš. Quick, CRP a pod. přímo v ambulanci.

Externí hodnocení kvality.

 

Dnes, 21.11.2011,  proběhlo jednání s VZP, na kterém bylo potvrzeno, že pro ZZ VPL a PLDD, která mají výkony CRP, INR a Glyk.Hb nasmlouvány, je nadále dostačující doklad o úspěšném absolvování EHK 1x ročně. O tomto rozhodnutí byl SEKK ze strany VZP dne 7.11. 2011 písemně informován. Platí tedy doporučení objednat EHK 1x ročně.Pokud by SEKK odmítl objednávku na jedno vyšetření přijmout, bude akceptována externí kontrola formou mezilaboratorního srovnání se standardní laboratoří. Přesný postup pro mezilaboratorní kontrolu připravujeme.

 

Doc.MUDr.Svatopluk Býma       MUDr.Pavel Neugebauer        MUDr.Jana Uhrová

Předseda SVL ČLS JEP               předseda SPL DD ČR       místopředsedkyně SPL ČR