Informace MZ o vykazování a úhradě péče o občany Velké Británie od 1.1.2021

Text informace MZ: /files/files_editor_uploads/informace_mz_k_vykazovani_a_uhrade_pice_o_obcany_vb_od_01012021.pdf