Informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o pomoci s cenami energií

MPO průvodní dopis:

/files/files_editor_uploads/priloha_1125269129_0_pruvodni_dopis.pdf

MPO informace o pomoci státu firmám s cenami energií:

/files/files_editor_uploads/priloha_1125269129_1_pomoc_firmy.pdf