Informace ambulantním specialistům č. 4 z 2.1.2024

Vážená paní doktorko,

Vážený pane doktore,

předně dnešní informace nám dovolte Vám popřát hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2024.

Samozřejmě Vám také přejeme, abyste tento rok prožili v plné finanční pohodě.

Rada Sdružení ambulantních specialistů (SAS) i letos bude plnit svůj dlouhodobý závazek právě v tomto maximálně pomoci všem členům SAS.

Dnešní hlavní informací je to, že jsme v minulém týdnu ještě jednou konsultovali s našimi právníky obsah článku „Možné cesty k platbám….“ na webu www.sasp.cz, který je našim doporučením, jak bez obav případně inkasovat přímé platby za naše výkony např. od pacientů.

Zachytili jsme totiž informaci, že ZP začnou více hlídat, zda v tomto nepostupujeme v rozporu se zákonem, či smlouvou s nimi.

Jsme si jisti, že využijete-li doporučení z tohoto článku, budete moci  být v tomto ohledu zcela klidní a  nebudete se muset obávat jakýchkoli sankcí.

Jak jsme již psali v minulých informacích, jednáme nadále se všemi ZP o zlepšení financování péče AS proti tomu, co obsahuje úhradová vyhláška MZ.

V nejbližších dnech bychom měli mít uzavřená jednání s VZP, OZP a ZPMV.

Dopředu avizujeme, že tak, jak běží tato jednání, nejsme z jejich potencionálních výstupů zcela nadšeni, nicméně považujeme za prakticky jisté, že všechny tyto pojišťovny díky naší aktivitě nám všem nabídnou určitě lepší podmínky, než bychom měli, pokud bychom byli placeni čistě jen dle úhradové vyhlášky MZ.

Stále ale platí naše PROTESTNÍ POHOTOVOST.

Stále také platí naše doporučení nepodepisovat dodatky ZP, pokud nebudou lepší než vyhláška MZ.

A také platí, že nevěříme tomu, že by naše účast v protestech ČLK/LOKu na konci roku 2023 znamenala pro AS větší prospěch, než se snažíme dosáhnout my.

Podstatou těch protestů totiž nebylo nakonec nic jiného, než tlak na přesun peněz z ostatních segmentů do nemocnic, tedy aktivita jasně proti zájmu AS.

Díky i naší obraně jich ale nemocnice získaly podstatně méně, než ČLK/LOK chtěly.

Samozřejmě bychom pro další roky byli radši, pokud bychom lepší podmínky našich úhrad mohli vyjednat již v rámci DŘ.

Pokud s touto myšlenkou souhlasíte, věříte nám a zatím nejste našimi členy nebo jste nám ještě nedali plnou moc pro jednání v DŘ, využijte příloh tohoto mailu.

Jsme jediné velké sdružení, které opravdu je a vždy bude na Vaší straně.

Dáte-li nám potřebnou sílu, rádi ji využijeme plně jen k Vašemu prospěchu.

Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda SAS ČR