Informace ambulantním specialistům č. 3 ze 17.12.2023

Vážená paní doktorko,

Vážený pane doktore,

dovolte nám informovat Vás, že se nám v minulém týdnu podařilo dokončit jednání o úhradovém dodatku na rok 2024 s první ZP. 

Konkrétně se ZP Škoda.

Jsme si vědomi toho, že  jen menší část z nás s ní má uzavřenu smlouvu, výsledek jednání bereme ale jako „první vlaštovku“, která může ukázat cestu ostatním ZP.

Její vzorové dodatky najdete na našem webu v článku „Základní pravidla….“, naši členové pak v článku „Co dělat….“ mají k dispozici jejich zhodnocení s doporučením, jak vůči nim postupovat.

V každém případě jsme rádi, že se nám s ní podařilo vyjednat lepší podmínky, než jsou stanoveny úhradové vyhlášce MZ.

 

Zároveň bychom Vás rádi informovali, že se nejspíše již blížíme do finále jednání s VZP.

Jednání s ní jsou velmi komplikovaná, což je dáno zejména dvěma faktory:

  • vyjednávací pozice je horší, než byla v červnu 2023, kdy ČLK o.s. na konci DŘ rozbila jednání právě s VZP.  Ladit její tehdejší nabídku by bylo jistě podstatně jednodušší, než současná snaha „zdvihání“ našich úhrad ze dna nastaveného vyhláškou MZ.
  • nedávným odlivem peněz VZP směrem do nemocnic v rámci dohody MZ s ČLK/LOKem.

Přesto jsme mírní optimisté a věříme, že dosáhneme alespoň nějakého zlepšení proti úhradové vyhlášce MZ.

 

Tomu věříme i v jednáních s ostatními ZP.

Řadu schůzek s nimi mám naplánované již v tomto týdnu.

 

Samozřejmě bychom  pro další roky byli radši, pokud bychom lepší podmínky našich úhrad mohli vyjednat již v rámci DŘ.

Pokud s touto myšlenkou souhlasíte, věříte nám a zatím nejste našimi členy nebo jste nám ještě nedali plnou moc pro jednání v DŘ, využijte příloh tohoto mailu.

Jsme jediné velké sdružení, které opravdu je a vždy bude na Vaší straně.

Dáte-li nám potřebnou sílu, rádi ji využijeme plně jen k Vašemu prospěchu.

Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda SAS ČR

 

P.S. V posledním čísle Tempus Medicorum referuje velmi nepřesně MUDr. Kubek o schůzce zástupců AS 22.11.2023. Pokud Vás zajímá, jak schůzka opravdu proběhla a její výstupy, obojí naleznete zde:

/files/files_editor_uploads/co_se_opravdu_stalo_na_clk_22112023.pdf