DŘ o úhradách na rok 2025 - v segmentu AS - NEDOHODA (informace k datu 30.5.2024)

Jako základní příčinu nedohody vidíme velký rozdíl mezi výší nabídek ze strany ZP a potřebou našich praxí v rámci současné těžké situace trvajícího výrazného zdražování našich vstupů.

 

Nabídka všech  ZP - podle našich výpočtů by znamenala, že části AS by úhrada (jednotková cena práce) dokonce klesla, a to pod úroveň nákladů potřebných pro poskytování péče:

/files/files_editor_uploads/zp_spolecny_navrh_dr_2025_ambspec_pro30052024.pdf

 

Proto jsme reagovali návrhem, který by jistě  vykryl nárůst našich nákladů a i by zazaplátoval deficit minulých tří let:

/files/files_editor_uploads/navrh_sas_pro_dr_2025_30052024_def.pdf

 

Mírně vstřícnější byla ČLK, o.s.:

/files/files_editor_uploads/navrh_clk_o_s_dr_2025_as_final.pdf

 

Výsledkem je nedohoda:

/files/files_editor_uploads/protokol_o_nedohode_segmentas_dr2025.pdf

 

20.6.2024 proběhne na MZ tzv. závěrečný chural. Teoreticky se můžeme se ZP dohodnout ještě  právě do tohoto data.

Jsme připraveni jednat, nicméně ne přijmout nabídku, která by nezohlednila nárůst našich nákladů, resp. by šla pod navýšení výběru pojistěného v roce 2025 dle odhadu Analytické komise DŘ.