MEZIOBOROVÝ KONGRES SAS, KC HOTELU GALANT, MIKULOV, 24. až 25.5.2024

Vlastní zdraví - základní předpoklad pro stabilitu a fungování praxe.

Tímto vás zveme na jeho další ročník. 

Naše pozvánka/files/files_editor_uploads/pozvanka_mikulov_2024.pdf

Chcete znát program kongresu a další informace k němu? Klikněte zde níže na "Více informací"


Více informací

DŘ o úhradách na rok 2024 - v segmentu AS - NEDOHODA (aktualizovaná informace k datu 17.6.2023)

Jako základní příčinu nedohody vidíme velký rozdíl mezi výší nabídek ze strany ZP a potřebou našich praxí v rámci současné těžké situace trvajícího výrazného zdražování našich vstupů.

 

Nabídka Svazu ZP by podle našich výpočtů znamenala, že části AS by úhrada (jednotková cena práce) dokonce klesla:

/files/files_editor_uploads/svaz_zp_navrh_uhrad_as_dr2024_30052023.pdf

 

VZP byla sice vstřícnější, stále ale nabízela méně, než jsme mohli přijmout, přičemž s ní ostatní ZP nesouhlasily:

/files/files_editor_uploads/vzp_navrh_uhrad_as_dr2024_30052023.pdf

 

Proto jsme reagovali návrhem, který by podle nás vykryl naši režii i by částečně zazaplátoval deficit minulách dvou let:

/files/files_editor_uploads/poskytovatele_navrh_uhrad_as_dr2024_30052023.pdf

 

A podobně reagovali zástupci jednodenní chirurgie:

/files/files_editor_uploads/navrh_apjch_pro_dr_2024_30052023.pdf

 

Výsledkem je nedohoda:

/files/files_editor_uploads/dr2024_segment_as_nedohoda_30052023.pdf

 

Na 13.6.2023 svolala VZP ještě jedno jednání, na němž nabídla meziroční navýšení úhrad ne jen 5 %, jak je uvedeno v návrhu z 30.5.2023 výše, ale 8 %.

O něm se mezi zástupci poskytovatelů velmi intenzivně jednalo. Na zvážení bylo jej přijmout v podobě, jakou nabízela VZP, event. s dalšími podmínkami (např. zrušení regulací za předpis léků a zdravotnických prostředků). Ani tato možnost ale  nezískala dostatečnou podporu, návrh byl tedy z naší strany odmítnut.

Nutné je dodat, že i Svaz ZP návrh VZP neakceptoval a i 13.6.2023 trval na svém návrhu z 30.5.2023, t.j. s meziročním navýšením jen 2,2 %.

Zápis z jednání 13.6.2023:

/files/files_editor_uploads/dr_2024_as_zapis_jednani13062023_s_podpisy.pdf

 

20.6.2023 proběhne na MZ tzv. závěrečný chural. Teoreticky se můžeme se ZP dohodnout ještě  právě do 20.6.2023.

Naše potřeby jsou ale nadále příliš vzdálené od nabídek ZP (zejména Svazu ZP), t.j. spíše očekáváme, že NEDOHODA bude trvat a o výši našich úhrad naší péče v roce 2024 rozhodne vyhláškou MZ.