Doporučení hlavní hygieničky ČR v souvislosti s epidemií onemocnění COVID 19 z 21.12.2020

Celý text doporučení: /files/files_editor_uploads/doporuceni_hlavni_hygienicky_cr_z_21122020.pdf